Motorové vozy

Motorové vozy 1 - 20

Motorové vozy ev. č. 1 - 20 byly do Ústí dodány ve dvou vlnách na úplném počátku provozu. Nejprve 16 vozů ev. č. 1 - 16 v roce 1899. Druhá várka 17 - 20 přišla pro rozšíření provozu po otevření trati na konečnou Bukov v roce 1903. Vozová skříň, podvozek: - jednalo se o vozy jednoduché...

Motorové vozy 21 - 30, 52 - 57

Motorové vozy ev. č. 21 - 30 a 52 - 57 byly do Ústí dodávány postupně v letech 1909 - 1923. Vozy 21 - 24 v roce 1909, vozy 25, 26 v roce 1911, ev. č. 27 - 30 v roce 1912, vozy ev. č. 52 - 54 byly zařazeny v roce 1922, vůz 55 je následoval o rok později, dodávky završily vozy 56 - 57 v roce...

Motorové vozy 35 - 39

Motorové vozy série 35 - 39 byly pro Ústí malou zvláštností svým volnoosým pojezdem. ED je objednala již v roce 1914 pro posílení provozu po otevření tratí do Trmic a Neštěmic. Vlivem válečného nedostatku mědi přišly do Ústí až v roce 1916 (zřejmě nekompletní) a do provozu zasáhli postupně v...

Motorové vozy 71 - 80, 91 - 98

Motorové vozy 71 - 80 a 91 - 98 patří do kategorie legendární, jednalo se o předválečné vyvrcholení stavby dvounápravových obousměrných vozů. Do Ústí přišli v letech 1929 a 30 jako posila vozového parku. Nejprve se uvažovalo o nákupu souprav MV+VV. Nakonec byly objednány jen vozy motorové s...

Motorový vůz 80

Motorový vůz 80 vlastní stavby vznikl v dílnách DP v roce 1951 na použitém podvozku a elektrické výzbroje z nákladního motorového vozu 143.   

Motorové vozy 99 - 130

Motorové vozy 99 - 130 byly zástupci prvního poválečného typu úzkorozchodných tramvají 6MT, vyráběného ve vagónce v České Lípě, do Ústí přišly v letech 1952 a 1953 (ev. č. 99 - 118), další již použité vozy převzal DP nejprve v roce 1959 2 vozy z Teplic (ev. č. 119, 120), další vozy...

Motorové vozy 73, 74, 76 a 79

Motorové vozy 73, 74, 76 a 79 byly v roce 1959 převzaty ze zrušeného teplického provozu, pocházely z let 1912 až 1933, v Ústí do provozu zasáhly zřejmě jen dva z nich, pravděpodobně vozy ev. č. 76 a 79, zbylé dva byly přečíslovány zřejmě jen administrativně

Motorové vozy 151 - 168

Motorové vozy 151 - 168 byly posledním typem tramvají dodaným do Ústí nad Labem, jednalo se o typ původně označovaný jako T II (dnes používáme ozn. T2), do Ústí přišly ve dvou dodávkách nejprve dva vozy v roce 1960, na přelomu let 1961/62 přišlo zbylých 16 vozů