Motorové vozy 151 - 168

Motorové vozy 151 - 168

Motorové vozy 151 - 168

byly posledním typem tramvají dodaným do Ústí nad Labem, jednalo se o typ původně označovaný jako T II (dnes používáme ozn. T2), do Ústí přišly ve dvou dodávkách nejprve dva vozy v roce 1960, na přelomu let 1961/62 přišlo zbylých 16 vozů