Motorové vozy 21 - 30, 52 - 57

Motorové vozy 21 - 30, 52 - 57

Motorové vozy ev. č. 21 - 30 a 52 - 57

byly do Ústí dodávány postupně v letech 1909 - 1923. Vozy 21 - 24 v roce 1909, vozy 25, 26 v roce 1911, ev. č. 27 - 30 v roce 1912, vozy ev. č. 52 - 54 byly zařazeny v roce 1922, vůz 55 je následoval o rok později, dodávky završily vozy 56 - 57 v roce 1924.

Vozová skříň, podvozek:

- vozová skříň i podvozek byly u všech dodaných vozů stejné, byť se jejich výrobce lišil, skříně vozů 21 - 26 vyrobila pražská továrna Ringhofer, skříně ostatních vozovka v Grazu, podvozky všech vozů, vyjma vozů 27 - 30, které byly z Grazu stejně jako skříně, vyrobila Ringhoferova továrna

- dvounápravový podvozek měl nápravy zavěšeny systémem Peckman, vozová skříň vně oplechovaná (dolní část opět kryly peřejky) měla částečně uzavřené plošiny a byla odpružena půlelyliptickými pružinami, vchody na plošiny se uzavíraly mřížkovými dvířky, oddíl pro cestující, který osvětlovala čtyři nestejně velká okna, uzavíraly posuvné dveře, krajní okna byla užší, prostřední širší, nad nimi bylo šest větracích okének

- v oddíle pro cestující bylo 18 míst k sezení (příčné uspořádání), na plošinách pak celkem 20 míst

- nátěr vozů 21 - 30 byl pravděpodobně tmavě zelený stejně jako u předchozích vozů, vozy poválečných dodávek (52 - 57) byly pravděpodobně tmavě hnědé, neboť vozy série 35 - 39 dodané za války měly takový nátěr

Elekrická výzbroj:

- použitý typ elektrické výzbroje se u jednotlivých vozů lišil, vozy 21 - 26 a 52 měly motory firmy AEG o výkonu 26 kW, vozy 27 - 30, 56 a 57 měly silnější motory (30 kW) téhož výrobce, zbylé vozy 53 - 55 měly zřejmě motory BBC o výkonu 33 kW

- původní typ sběrarače se také u jednotlivých dodávek lišil, vozy 21 - 24 měly z výroby tyčový sběrač, vozy 25 - 26 měly kromě tyčového sběrače i lyrový sběrač (pro trať Bukov - Telnice), vozy 27 - 30 obdržely dvě lyry (pro zlepšení odběru proudu) a vozy posledních dodávek již měly jen jednu lyru

Úpravy za provozu:

- doplnění lyrového sběrače u vozů 21 - 24, dále záměna tyčového sběrače za druhou lyru, po té odstranění druhé lyry a nakonec náhrada za pantograf to jsou v kostce všechny úpravy sběračů na tomto typu vozů

- doplnění elektromagnetické brzdy u vozů, které je neměly z výroby

- změna nátěru na červenobílý

- uzavření plošin posuvnými dveřmi u některých vozů

- skříně vozů 25 a 54 byly po nehodách výrazně upraveny a jejich vzhled se výrazně přiblížil ke vzhledu vozů sérií 71 - 80 a 91 - 98

- podobně razantně byla přestavěna skříň vozu 53, skříň se podobala vozu vlastní stavby č. 80, měla býtpředlohou pro další přestavby vozů tohoto typu (obr. viz VV 6/II)

- posledním přestavěným vozem byl vůz čísla 55, oproti předchozím přestavbám byla tato však nejméně radikální, původní čtyři okna v bočnici byla nahrazena třeli stejně širokými

Vyřazování:

- vozy čísel 30, 56 a 57 byly vyřazeny už v letech 1950, 1952 a 1953 (v tomto pořadí), vozy 22 - 26 a 52, 54 a 55 byly v roce 1954 přečíslovány na řadu 72 - 79 a vyřazeny byly postupně v letech 1955 - 1961, tramvaj čísla 21 (od roku 1954 71/II) sloužila až do roku 1965

- vozy 27 - 29, 22 (v té době již č. 72) i modernizovaný vůz 53 byly postupně změněny na vleky čísel 21 - 23, 31/II a 6/II