Motorové vozy 35 - 39

Motorové vozy 35 - 39

Motorové vozy série 35 - 39

byly pro Ústí malou zvláštností svým volnoosým pojezdem. ED je objednala již v roce 1914 pro posílení provozu po otevření tratí do Trmic a Neštěmic. Vlivem válečného nedostatku mědi přišly do Ústí až v roce 1916 (zřejmě nekompletní) a do provozu zasáhli postupně v letech 1916-17.

Vozová skříň, podvozek:

- vozová skříň byla velmi dodobná tramvajím série 21 - 30, byla ovšem delší, vozová skříň byla vně oplechovaná (dolní část opět kryly peřejky) měla opět částečně uzavřené plošiny, na nich bylo jedno okno navíc směrem k oddílu pro cestující, vchody na plošiny se uzavíraly opět mřížkovými dvířky

- oddíl pro cestující, který osvětlovala čtyři nestejně velká okna, uzavíraly posuvné dveře, krajní okna byla užší, prostřední širší, nad nimi bylo šest větracích okének, uspořádání interiéru bylo stejné jako u vozů série 21 - 30 tedy příčná sedadla pro 18 cestujících, na plošinách se uvažovalo s 22 cestujícími

- hlavním rozdílem však bylo volnoosé provedení pojezdu (zřejmě pro snížení hmotnosti), nápravy byly zavěšeny přímo na rámu skříně, nátěr vozů 35 - 39 byl tmavě hnědý, výrobce vozové části byla opět vagónka v Grazu

Elekrická výzbroj:

- elektrická výzbroj byla výrobkem firmy AEG, použity byly motory U158 o výkonu 30kW

- původní typ sběrarače byl pravděpodobně tyčový (v provozu s tyčovým sběračem jistě po 1. svět. válce), ikdyž dokumentace hovoří o sběrači lyrovém

Úpravy za provozu:

- výměna tyčového sběrače za lyrový do roku 1927 a později v letech 1936-7 záměna za pantograf

- změna nátěru na červenobílý

Vyřazování:

- vozy 35 - 39 byly z provozu vyřazeny v letech 1951 - 1955 po dodávkách tramvají 6MT