Motorové vozy 73, 74, 76 a 79

Motorové vozy 73, 74, 76 a 79

Motorové vozy 73, 74, 76 a 79

byly v roce 1959 převzaty ze zrušeného teplického provozu, pocházely z let 1912 až 1933, v Ústí do provozu zasáhly zřejmě jen dva z nich, pravděpodobně vozy ev. č. 76 a 79, zbylé dva byly přečíslovány zřejmě jen administrativně