Nákladní vozy 40 - 44

Nákladní vozy 40 - 44

Nákladní vozy čísel 40 - 44 byly do vozovového parku zařazovány postupně, tak se rozvíjela nákladní doprava ve městě, první byl zařazen pravděpodobně v letech první světové války (nejspíš rok 1915, administrativně byly vozy přiznány později), poslední ve dvacátých letech (1921). Nevyrobením plánovaného 6-tého vozu vznikla jediná díra v jinak do roku 1954 souvislé řadě číslování ústeckých tramvají a autobusů.