Kropící vůz 58

Kropící vůz 58

Kropicí vůz ev. č. 58 byl zakoupen roku 1924 od firmy Schörling u příležitosti velké výstavy konané v Ústí. Měl přispět k dobrému obrazu města během výstavy čistěním ulic.