Historické odbočky

Slavníkovci, mýtus či skutečnost

03.11.2010 21:30
Ohýbání proutku Písemných pramenů z dob 9. a 10. století je pomálu. O jejich historické vypovídací hodnotě je možné z větší části polemizovat. Buď se jedná o prameny, které se sice vývojem raně přemyslovského státu zabývají, ale byly napsány v době mnohem pozdější (např. Kosmova...

Od Mojmíra ke sv. Vojtěchu

30.09.2010 21:51
Příběh podle legend, historických análů, domněnek historiků, antropologických výzkumů i vlastních myšlenek a poznání. Možná trochu vytržený z kontextu, kombinovaný z různých domněnek, ale jistě ne nepravděpodobný. Příběh Velkomoravský Když se podle legend začala formovat Velká Morava a...