Služební vozy

Nákladní vozy 40 - 44

Nákladní vozy čísel 40 - 44 byly do vozovového parku zařazovány postupně, tak se rozvíjela nákladní doprava ve městě, první byl zařazen pravděpodobně v letech první světové války (nejspíš rok 1915, administrativně byly vozy přiznány později), poslední ve dvacátých letech (1921). Nevyrobením...

Služební nákladní vůz 51

Původ, vznik i zánik tohoto vozu jsou zahalena tajemstvím. Byl vyroben pravděpodobně v roce 1919 nebo 1921. Známá je pouze jedna jeho fotografie.

Kropící vůz 58

Kropicí vůz ev. č. 58 byl zakoupen roku 1924 od firmy Schörling u příležitosti velké výstavy konané v Ústí. Měl přispět k dobrému obrazu města během výstavy čistěním ulic.

Lokomotiva ex Most

  Lokomotiva převedená do Ústí nad Labem po zrušení mosteckého úzkorozchodného provozu nikdy do provozu nezasáhla a do svého definitivního zániku postávala za vozovnou Bukov.

Trolejová věžka ex Teplice

  Podobný osud jako mosteckou lokomotivu postihl i trolejovou věžku z Teplic o několit let dříve. Také na svůj konec bez zásahu do provozu čekala trpělivě za bukovskou vozovnou.

Ostatní služební vozy

Mezi služebními vozy se během let provozu elekrické dráhy vystřídaly motorové vozy všech skupin s výjimkou vozů T2. Někdy změnily svůj vzhled, někdy byly bez jakékoli změny jen administrativně převedeny.