Úvod

Úvod

Přehled linkového vedení tramvajových linek uvedený v následujících článcích je zpracován po 5 letech od počátku provozu, nemůže proto zachytit všechny změny, tak jak se udály. Některé linky byly ve změněných nebo nových trasách v provozu jen krátce, proto se v našem přehledu nemohou objevit. Proto jej doplníme ještě o ty největší změny jízdního řádu, které v průběhu provozu byly zavedeny. Vložené vozy popř. posilové spoje pak nelze úplně a věrohodně zmapovat. 

Hlavní změny linkového vedení a JŘ:

rok 1922 - zavedení číslování linek, původní linky Trmice - Neštěmice a Bukov - st. nádraží byly nahrazeny novými linkami v relaci Bukov - Kr. Březno - Neštěmice, trmická linka končila u hlavní pošty

rok 1943 - výrazná úprava linkového vedení, zavedeny linky Trmice - Neštěmice, Bukov - Vaňov a Klíše - Střekov, zjednodušení linkového vedení zavedeno zřejmě pro úbytek cestujících ve válečných letech

válečná léta - zachoval se také německy psaný jízní řád s linkami 3 (Trmice - Střekov), 4 (Bukov - st. nádr.), 6 (Bukov - Vaňov), 8 (Klíše - KB) a 11 (Klíše - Neštěmice), jehož přesné časové určení není zřejmě již dnes možné

podzim 1952 - úprava linkového vedení pro změněné zátěžové proudy ve městě, zvedeny linky 1 - 9, 1 Trmice - Neštěmice, 2 Trmice - Bukov, 3 Trmice - KB, 4 Všebořice - Střekov, 5 Bukov - Neštěmice, 6 Divadlo - Vaňov, 7 Chabařovice - hl.nádr., 8 Klíše - hl.nádr., 9 Staré Předlice - hl.nádr., provoz linky 9 byl zastaven po cca půl roce provozu

Další velké změny linkového vedení byly prováděny jen při otevírání nových tratí a samozřejmě při jejich rušení v posledních letech provozu.